Svedok paleoklimatske i paleoekološke evolucije tokom poslednjih 600.000 godina Stepska zaravan – dom za 630 biljnih vrsta i stanište za preko 140 vrsta ptica
Locki-pasnjaci-foto-Dejan-D-Titelski-breg

Ločki pašnjaci

Putnicima  i prevoznicima koji često prolaze trasom od Kaća prema Titelu, poznata je eko-učionica kod Ločkih pašnjaka i surduka  „Тopola” koju često koriste kao mesto za predah. 

Saznaj više
Vidikovac Kalvarija, SRP Titelski breg

Kalvarija

Ovaj višeslojni arheološki lokalitet na jugo-istočnom kraju Titelskog brega ljudi su, mudro koristeći sve njegove pogodnosti (dominira terenom na širem području Bačke, Banata i Srema), od davnina  birali kao mesto gde će podizati svoja naselja. 

Saznaj više

Rekli su o Titelskom bregu

„Titelski breg se moćno uzdiže iz Šajkaških ritova uz Tisu, nedaleko od njenog ušća u Dunav. Raznovrsnost geomorfoloških oblika i specifična vegetacija čine ga jedinstvenim u odnosu na druge lesne platoe Vojvodine i Panonsko-karpatske kotline.

Prepoznatljiv je kao usamljeni lesni plato čiji istočni, strmi lesni odseci visoki preko 30m, vekovima stražare nad Tisom, njenim promenljivim tokom i dalje preko Tise nad Carskom i Perleskom barom, mrtvajama Begeja i slatinama Banata.“

Dr Branislava Butorac (1998)

„Arheološko naselje na Titelskom bregu Feudvar je bilo utvrđeno…debelim zemljanim bedemima. Stojeći uz reku Tisu sa banatske strane, kroz granje i nebo gledam Titelski breg jedinstven u svojoj lepoti.

Slušam huk reke i sećam se reči Bogdana Čiplića u romanu „Kuda Tisa teče“ kojima pisac pominje „ukroćenu vodenu masu, uvek spremnu da rikne i propne se kao besna kobila!“…“Podlokava bedem“…“Ali je bedem tvrđava“. Sećam se i želim da uprkos nemirnoj Tisi, uz naklonost i zaštitu čoveka, Titelski breg bude bedem koga smo baštinili od prošlosti, njen spomenik i u geološkom i u biološkom smislu.“

Dr Branislava Butorac (1998)

„Kroz ove pak zemlje Partisk (Tisa) protiče zavojitim tokom i sastaje se sa Histrom (Dunav). Medutim, dok sam odvise nepravilno tece, polako mimoilazeći duge i široke razmake sabijajući ih blizu izlaska u tesnace, stanovnike od navale Rimljana koritom Dunava brani, a od varvarskih pak zaleta svojom zaprekom čuva sigurnim.

Većina je naime mesta podvodna i poplavljena zbog prirode vlažnog tla i porasta reka, te gusto obrasla vrbama i zato neprohodna, osim za izvrsne poznavaoce. Povrh svega toga, ostrvski zavoj koji je na domak Partisk, pre bi se reklo da reka obilazi i da ga je tako rastavila od veze sa zemljom.“

 

(Amijan Marcelin oko 325-400 god.)